Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Betonbakken. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Betonbakken. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Betonbakken met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Betonbakken behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Betonbakken alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Betonbakken niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Betonbakken sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Reacties zijn gesloten.